Biografije kandidata za Općinsko Vijeće Stari Grad Sarajevo - Izbori 2008.g.

 • AVDIĆ RIZAH: VSS – Prof.dr. veterinarskih nauka

  Rođen 1962.g. u Sarajevu . Profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.
  Profesionalno usavršavanje na Univerzitetu u Ankari ,Veterinarski fakultet , Turska, Međunarodni centar za poljoprivredu Kairo , Egipat.
  Profesionalni angažman: Udruženje veterinara BiH, Udruženje anatoma BiH, Svjetsko udrućenje anatoma, Evropska Asocijacija Veterinarskih Anatoma, Bosanska Islamska Medicinska Asocijacija, Član je redakcionog odbora časopisa za studente Veterinarske medicine „Veterinar“, Predsjednik je udruženja Veterinara Sarajevskog Kantona , član je Veterinarske komore FBiH.
  Koautor je nekoliko knjiga i publikacija iz oblasti veterine. Objavio je 53 naučna rada u oblasti veterinarske medicine.
  Od 1988 do 1991.g. radio je ka dipl veterinar u Govedarskoj faermi UPI PD Sokolac. Od 1992 do 1995. g. bio je šef Veterinarske inspekcije-Grad Sarajevo, 1996-1999 načelnik Veterinarske inspekcije Kantona Sarajevo, 1999-2004 Viši asistent na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu . 2004.g. Docent, 2006. Šef Katedre i 2008. Profesor na Katedri za Anatomiju i Histologiju s Embriologijom na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.
  Tokom agresije na RBiH bio je na radnoj obavezi na funkciji Načelnika veterinarske inspekcije Grada Sarajeva i vršio veterinarsko inspekcijski nadzor namirnica OS Armije BiH -1. Korpus.
  Član je  MO SDA Bistrik od 1992.g. Od 2002.-2008. član je Izvršnog odbora Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, u KO SDA Sarajevo od 2006.g. član je Komisije za obrazovanje . Također je od 2006.g., pri Cenrali SDA , član Komisije za zdravstvo.
  Od 2004. g. obavlja dužnost Predsjedavajućeg Općinskog Vijeća Stari Grad Sarajevo.
  Poznaje engleski jezik.
  Dobitnik je brojnih domaćih i inostranih priznanja i zahvalnica .

   
 • DŽUVIĆ SADŽIDA: VSS – Filozofski fakultet ( profesor bosanskog jezika  i književnosti naroda BIH )

  Rođena 1979. godine u Sarajevu. Profesorica je bosanskog jezika za strance u ŽEO Kewser. Članica je časopisa “Zehra”. Urednica Biltena Kluba mladih pri ŽEO Kewser. Član je Asocijacije mladih SDA Stari Grad od 2000. godine. Član je SDA od 1993. godine. Studentica postdiplomskog studija lingvistike. Zaposlena u Institutu za istraživanje ratnih zločina .
  Od 2004.g. vijećnica je Općinskog Vijeća Stari Grad i vijećnica Gradskog Vijeća Sarajevo.

   
 • AGIĆ SULJO: VSS – Fakultet političkih nauka – Profesor odbrane i sigurnosti

  Rođen u Rogatici 1950. godine. Pripadnik MUP-a od 1975 godine. Organizator otpora agresiji na RBiH. Komandir Policijske stanice Stari Grad od 1992. do 1993., zamjenik načelnika SJB Stari Grad od 1993. do 1996., pomoćnik ministra MUP-a Kantona Sarajevo od 1996. do 2000. godine za poslove policije.
  Od 2000. do 2006.g. zaposlen u „Bosansko-Njemačko osiguranje“, od 2006-2007.g u „Kamelija osiguranje“ i od 2007.g, radi kao pomoćnik direktora u „VGT osiguranje“ Filijala Sarajevo.
  Član Izvršnog odbora SDA Stari Grad od 1994. do 2000. godine i od 2004. do danas. Član Izbornog štaba Kantonalnog odbora SDA Sarajevo 2000. godine.  Od 2002. do 2008.g Predsjednik je Savjeta za sigurnost KO SDA a od 2008.g. zamjenik je predsjednika ovog Savjeta. Član je SDA od 1991. godine.
  Od 2004.g Predsjednik je Kluba Vijećnika SDA Stari Grad u OV Stari Grad i vijećnik je Gradskog Vijeća Sarajevo.
  Dobitnik je Javnog priznanja Općine Stari Grad iz 1992.g. i Zlatne povelje Općine Stari Grad.

   
 • IMAMOVIĆ HARUN : VŠS – Pedagoška akademija
                                                 
  Rođen 1959.g. u Zenici. Osnovnu i srednju školu završio u Zenici. Pedagošku akademiju završio u Zagrebu 1983.g.  od kada je zaposlen u Elektrotehničkoj školi „Jaroslav Černi“  u Sarajevu. Od januara 2007. do Novembra 2000.g. obavljao je funkciju Ministra za boračka pitanja u Kantonu Sarajevo. Nakon toga vraća se u Elektrotehničku školu u kojoj trenutno obavlja funkciju koordinatora i dopredsjednika Upravnog odbora. Također obavlja dužnost dopredsjednika „Merhameta“.
  1990.g. aktivan je u pripremama za formiranje stranke SDA. U prvom Gradskom Odboru SDA Sarajevo bio je zamjenik predsjednika, a od 1991. g. do početka agresije na RBiH  predsjednik Gradskog Odbora SDA Sarajevo.
  Aktivno učestvuje u pripremama za odbranu od agresije a od 06.04.1992. g. uključuje se u jedinice Armije BiH. Tokom četiri godine oružane borbe obavljao je sljedeće dužnosti : vojnik , komandir samostalne jedinice, komandanta Diviziona, i zamjenika komandanta „17. Muslimanske Brigade“. RVI 60 %.

   
 • ĐOZO AIDA : VSS – dr. medicine – Specijalista transfuzijske medicine

  Rođena 1968. godine u Sarajevu. U toku agresije na BiH pripadnik ARBIH od 1993. do 1994. godine. Zaposlena je u Zavodu za transfuziologiju FBiH. Član Povjereništva SDA Stari Grad 2000. godine. Član je Izvršnog odbora SDA Stari Grad ( potpredsjednik ) od 2000. do 2005.g Član je SDA od 1994. godine.
  Postdiplomski studij. Znanje engleskog jezika.
  Od 2004.g. vijećnica je u Općinskom Vijeću Stari Grad..

   
 • MILADIN ALMEDIN SSS - masinski tehnicar

  Rođen 1975 godine u Sarajevu. Kao maloljetan uključio se u organizaciju otpora agresiji i postao član “Zelenih Beretki”. Danas ima status jednog od najmlađih organizatora otpora u BiH. U toku rata obavljao je dužnosti komandira interventne čete  i pomoćnika komandanta bataljona. Više puta je ranjavan i ima status RVI 80 %  IV grupe . Za doprinos oružanoj borbi protiv agresora pohvaljivan je više puta: od Ratnog Predsjednišva općine Stari Grad, Komandanta 1. Korpusa Armije BIH. Dobitnik je Zlatne povelje općine Stari Grad za doprinos u odbrani.
  2002. godine izabran je za predsjednika JOB-a Stari Grad a već 2003. Godine izabran je za predsjedavajućeg Koordinacionog odbora svih boračkih udruženja Starog Grada.
  Član je SDA od 1991.godine preko aktivnosti u MOS-u. 2002/2004. g. bio je član Kantonalnog izbornog štaba. Dobitnik je zahvalnica KO SDA za doprinos u pobjedama na izborima u tom periodu. Trenutno je član Savjeta Kantonalnog odbora SDA za boračka pitanja. Od 2005.g. podpredsjednik IO SDA Stari Grad.
  Potiče iz porodice koja je dala veliki doprinos odbrani naše Zemlje koja ima dva nosioca najvišeg ratnog priznanja “Zlatni  ljiljan” a kompletna porodica je dobila “Zlatnu povelju” općine Stari Grad za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.
  Generalni direktor firme „JOB –INVEST“.

   
 • HOLJAN RAMIZ: SSS – monter centralnog grijanja

  Rođen 1960. godine u Sarajevu. Pripadnik ARBiH od 1992. do 1996. godine ( član Zelenih beretki, komandir voda, komandir čete 115. br.brigade – poručnik ARBiH ). U toku agresije iskazuje hrabrost za koju je  više puta i nagrađivan. Organizuje JOB MZ Širokača  i radi na izgradnji Turbeta u spomen šehidima Širokače. Učestvuje u organizovanju JOB-a Stari Grad zajedno sa Almedinom Miladinom gdje mu je glavni zadatak ne.zaboraviti one koji su najviše doprinijeli našoj današnjoj slobodi. Nezaposlen. Predsjednik Mjesnog odbora SDA Širokača od 2000.do 2005.g.  Od 2005.g. član je IO SDA Stari Grad .Član je SDA od 1991.
  Od 2004.g. vijećnik je u Općinskom Vijeću Stari Grad.

   
 • ROVČANIN EMINA: VSS – Pedagoška akademija – profesor razredne nastave

  Rođena 1983. godine u Sarajevu.  Član AS Pedagoške akademije, te predstavnik Odsjeka razredne nastave na nastavno –naučnom vijeću Akademije. Član je Upravnog odbora Udruženja Mladi za mlade . Član je Asocijacije mladih SDA Stari Grad od 2000.g. ,  predsjednica kadrovske komisije AM SDA Stari Grad, Aktivan je sudionik izbornih kampanja SDA od 2000.g.. Član je SDA od 1998. godine.Zaposlena u O.Š. Hrasno.
  Od 2004.g. vijećnica je u Općinskom Vijeću Stari Grad.

   
 • ZAĆIRAGIĆ BAKIR: VSS – dipl.ing.el.

  Rođen 1952. godine u Sarajevu. U toku agresije na BiH pripadnik MUP-a BiH. Od 1997. do 2000. godine ministar prometa i komunikacija Kantona Sarajevo. Predavač na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – profesor.  Vlasnik firme Compy IT. Član Povjereništva SDA Stari Grad od 1994. do 1995. godine. Član je SDA od 1990. godine.
  Od 2004.g. vijećnik je u Općinskom Vijeću Stari Grad.

   
 • MUJČIĆ ADNAN: SSS – Student

  Rođen 1982. godine u Sarajevu. Student Fakulteta političkih nauka – smjer politologija. Odlično poznaje rad na računarima i engleski jezik. Član Savjeta MZ Medrese . Od 2005.g. predsjednik Asocijacije mladih SDA Stari Grad . Član GOIŠ-a za izbore 2008.g. Predstavnik BiH u Regionalnom  Vijeću za Jugoistočnu Evropu podmladaka narodnih stranaka Evrope.

   
 • TELALAGIĆ KASEMA: VSS – dr.medicine – Specijalista oftamolog

  Rođena 1956. godine u Sarajevu. U toku agresije na BiH angažovana u Zavodu za medicinu rada. Zaposlena u Domu zdravlja Kumrovec. Završila je specijalizaciju očne medicine. Član Mjesnog odbora SDA Logavina II od 1996. do 1998. godine. Član Izvršnog odbora SDA Stari Grad od 1995. do 2000. godine. Član je SDA od 1990. godine.
  Od 2004.g vijećnica je u Općinskom Vijeću Stari Grad.

   
 • ČENGIĆ SALEM: VŠS – Elektro struke – Oficir u penziji
                                                 
  Rođen 1947. g. u Sarajevu. Prije agresije radio u UNIS-PRETIS-u. Za istaknuti dugogodišnji rad ( 26 godina ) dobitnik je nekoliko priznanja.
  Tokom odbrambeno-oslobodlilačkog rata obavljao sljedeće dužnosti: komandant odreda, komandant 12. brigade Haži-Lojo, komandant 1.bataljona 2.brdske brigade, pomoćnik načelnika štaba brigade. Nakon Dejtonskog sporazuma obavljao dužnosti komandanta 4. združenog bataljona, komandanta 3. bataljona 121. V.M.BR. odnosno profesionalnog bataljona 121.V.M.BR. Sa ove dužosti otišao je u penziju. Za učešće u oružanoj borbi i doprinos odbrani BiH od agresije dobio je nekoliko pohvala i priznanja. U direktnim borbama sa četnicima ranjavan dva puta.
  Dobrovoljni davalac krvi 57 puta. Za istaknuti društveno-politički i humanitarni rad dobio je brojna priznanja i zahvalnice.
  Aktivni je učesnik osnivanja SDA. Prvi je predsjednik MO SDA Vasin Han.
  2000.g. ponovo je izabran za predsjenika MO SDA Mošćanica i tu funkciju obavlja i sada.

   
 • KURTANOVIC MUHAREM: VSS - dipl. pravnik

  Rođen 1956 godine u Sarajevu. Radio je u KSC Skenderija, Šipadu. U seprembru 1991 uključio se u policijske snage Općine Stari Grad gdje ostaje do aprila 1992 kada prelazi u redove ARBiH gdje ostaje do demobilizacije 1996 godine. Obavljao dužosti : vojnik, komandir čete, pomoćnik komandanta za bezbjednost (više puta pohvaljivan )- RVI. Nakon agresije ponovo se vraća u Šipad, zatim radi u Mesnoj industriji Akova. potom u predstavništvu “Lek” Ljubljana. Trenutno radi kao obrtnik. Odbornik u SO Stari Grad od 1992 do 1997 godine.
  Od 2005.g. član je IO SDA Stari Grad.

   
 • ŽUBI VIRDŽINA:  SSS –Škola primjenjenih umjetnosti – Tekstilni dizajn

  Rođena 1971. g. u Sarajevu. Od 1992. do 1996. g. radila je kao humanitarni radnik Crvenog križa Stari Grad. 1999.g. radila je kao humanitarni radnik u Klubu Albanaca „Bajram Curi“. 1998.-.2002. supervizror OESCE-a i Izborn Komisije. Od 2007.g radi kao učiteljica dopunske nastave Albanskog jezika u Zajednici Albanaca i kao dopisnik za RTV Kosova – Bošnjačka redakcija. Aktivno govori Bosanski, Albanski i Engrleski jezik.
  Član je SDA od 1991.g. Od 1992 do 1995.g. podpredsjednica MO MOS-a .

   
 • SKAKA UZEIR VSS - dr.medicine
  Rođen 1950 godine u Sarajevu. Aktivni je član u više društava i to: Bakije, MDD Merhamet ( učestvovao u formiranju bolnice Merhameta u Istanbulu 1994 godine ), Trezvenost, od juna 1993 do oktobra 1994 godine radio je u Konzulatu BiH u Istanbulu, član je BIME – izvršni direktor, član udruženja tradicionalnih starih zanata, član Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, član Udruženja bosansko-egipatskog prijateljstva. Od marta 1990 aktivno učestvovao u formiranju SDA. Bio je član Gradskog odbora SDA Sarajevo u dva mandata. Jedan je od osnivača Općinskog odbora SDA Stari Grad kao i Gradskog odbora SDA Sarajevo.
  Od 2005.g. član je IO OO SDA Stari Grad.

   
 • LAZOVIĆ ABDURAHMAN: VSS – dipl.ecc.
  Rođen 1945. godine u Sarajevu. Radio je u Union Impexu, Žitoprometu – današnji Klas, a od 1973. do 2006 radi u Svjetlost komercu DD na mjestu izvršnog direktora. Od 2007.g direktor je u „Foto-optiku“. U toku agresije bio angažovan u civilnoj zaštiti MZ Babića bašča do 1993., a potom prelazi na radnu obavezu u Svjetlost kako bi mogao doprinijeti odbrani BiH jer je Svjetlost u to vrijeme imala posebne obaveze u tom smislu. Član je SDA od 1991. godine.
  Od 2004.g. vijećnik je u OV Stari Grad.

   
 • HODŽIĆ ENISA: VSS – dr.medicine – Specijalista interne medicine-kardiolog

  Rođena 1965. godine u Sarajevu. Radi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu – na Klinici za bolesti srca i reumatizma. 2006.g. postala je Magistar medicinskih nauka. Radi na izradi doktorske disertacije. Poznaje engleski jezik.  Pripadnik ARBiH od 1992. do 1995. godine. Član je SDA od 1991.
  Od 2004.g. vijećnica je u OV Stari Grad.
 • HALILOVIĆ RIZVAN: VSS – Vojna akademija

  Rođen 1954. godine u Bijelom Polju. 1991.g. napušta JNA. Član je Organizacionog odbora za formiranje SDA Makedonije 20.10.1990. g. Funkciju predsjednika SDA Makedonije obavljao je od 03.03.1993. do 20.01.1996. godine. Zbog političke aktivnosti prinuđen je da sa porodicom  izbjegne u Tursku. Aktivno se uključio u rad udruženja BH izbjegilca u Turskoj. Obavljao je dužnost koordinatora za odnose VKBI i asocijacija u Turskoj.  Po dolasku u Sarajevo, 2001. godine sa grupom intelektualaca formira Udruženje  Bosanskohercegovačko-Turskog prijateljstva u kojem obavlja funkciju generalnog sekretara.
  Član SDA BiH od 1996.g.
  Od 2005.g. član je IO OO SDA Stari Grad.

   
 • DIZDAR SANELA: VSS – dipl. orijentalista ( profesor arapskog jezika )

  Rođena 1964. godine u Sarajevu.  Od 1992. godine radi u OŠ Saburina kao profesorica arapskog jezika. U periodu od 1993. do 1995. bila je aktivna članica Udruženja žena “Sumeja” i učestvovala u organizovanju obrazovnih kurseva za žene stradalnice rata kao i u drugim aktivnostima kojima se Sumeja bavila. Od 1995. do 1997. godine bila je rukovodilac Udruženja građana “Azra” koje se bavilo dodatnim obrazovanjem žena žrtava rata i šehidskih porodica i u sklopu tog Udruženja uspješno je provela dva projekta za obrazovanje koja je finansirao UNHCR. Od 1997. godine do danas zaposlena je u OŠ Vrhbosna na mjestu profesora arapskog jezika. Član je Općinskog vijeća Stari Grad od 2001. do 2004 i Gradskog vijeća Sarajeva također od 2001. do 2004.godine.  Član je MO SDA Sumbuluša. Član je SDA od 1990. godine.
  Od februara 2007.g vijećnica je u OV Stari Grad.

   
 • HASIĆ SENAD: SSS – Mašinski tehničar

  Rođen 1956.g. u Sarajevu. Do 1981. godine radio je u FAMOS-u. Nakon toga počinje se profesionalno baviti muzikom kao vokalni solista narodne muzike. Jedan je od osnivača „Zelenih beretki“ i ima status organizatora otpora agresiji na BiH. Kao pripadnik 10. Brdske brigade Armije BiH obavljao je dužnosti Zamjenika komandanta brigade i pomoćnika komandanta brigade za bezbjednost. Demobilisan zbog bolesti 1996.g. Penzionisan 2007.g.
  Dobitnik općinskog priznanja Povelja sa zlatnim štitom.
  Predsjednik MO SDA Toka – Džeka od 2008.g.

   
 • IŠERIĆ SADRUDIN : VSS – Diplomirani profesor islamskih nauka - Hafiz

  Rođen 1973.g. u Sokocu. Zaposlen u Medžlisu IZ Sarajevo. Zamjenik Imama Careve džamije u Sarajevu. Radi na pisanju magistarske teze. Aktivno poznaje arapski i engleski jezik. Tokom agresije bio je pripadnik II Brdske brigade i referent za vjerska pitanja u bataljonu vojne policije pri ŠVKOS BiH do maja 1994. kada odlazi na školovanje.

   
 • MOĆEVIĆ UMIHANA: VSS – Profesor razredne nastave

  Rođena 1980. godine u Čajniču. Završila je kurseve informatike i poznaje rad na računaru u više programskih aplikacija (Word, Windows, Exel, Access, Internet). Nezaposlena. Agnažovana je honorarno u Medžlisu Islamske zajednice u Sarajevu. Poznaje engleski jezik. Član je Asocijacije mladih SDA Stari Grad od 2000, član je IO Kantonalnog odbora AM SDA Sarajevo. Podpredsjednica AM SDA Stari Grad. Član je SDA od 1999. godine.

   
 • GOBELJIĆ MUSTAFA: VSS –dip.ing.građevine
                                                 
  Rođen 1955.g. u Vlasenici. Projekt menadžer u GP Bosna. Poznaje ruski i arapski jezik. U toku agresije bio je pripadnik Armije BIH.  Predsjednik MO SDA Vratnk II od 2000.g. do danas.

   
 • ZAHIRAGIĆ MUNIR: VSS – diplomirani žurnalist ( penzioner )

  Rođen 1955. godine na Sokocu ( Novoseoci ). Godine 1991. izabran je u Skupštinu Općine Stari Grad (odbornik) , a poslije i za sekretara Općinskog sekretarijata narodne odbrane odnosno Izvršnog odbora Općine Stari Grad gdje je ostao do kraja 1992. godine a zatim prelazi u redove ARBiH gdje je obavljao sljedeće dužnosti: načelnik odsjeka za izgradnju morala u Upravi za moral GŠ ARBiH, inspektor za borbeni moral u Odjeljenju inspekcije GŠ ARBiH. Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma postavljen je za člana štaba Komande obuke i doktrine ZK VF BiH. Kao oficir sa odličnim ocjenama i sa poznavanjem engleskog jezika 1999. godine upućen je u evropski Centar za studije sigurnosti, te nakon dobijanja diplome 2000. godine prelazi u FMO. Po uredbi Vlade FBiH od 31.05.2004. godine penzionisan je. Član je osnivačke Skupštine SDA Stari Grad i član prvog OO SDA Stari Grad. Od avgusta 1991. do aprila 1994. godine predsjednik OO SDA Stari Grad. Od jula 1992. do januara 1994. godine bio je na dužnosti sekretara Gradskog odbora SDA Sarajevo, te član IO Gradskog odbora SDA Sarajevo. Član je SDA od 1990.godine.
  Od januara 2008. godine vijećnik u OV Stari Grad.

   
 • FERAGET SMERALDINA: VSS – Magistar farmacije
   
  Rođena 1974.g. u Sarajevu. Zaposlena u JU „Apoteke“ Sarajevo. Član MO SDA Kovači.

   
 • MULAOSMANOVIĆ ENSAR: VSS – Dip. Mašinski inžinjer
                                                 
  Rođen 1972. g. u Sarajevu. Kao inžinjer radio u „ZRAK“-u , „ENERGOINVEST COMET“-u, inžinjer projektant u „PETROLINVEST“-u. Trenutno zaposlen u EL-TE 3 kao tehnički rukovodilac objekata. Aktivno znanje engleskog jezika. Posjeduje nekoliko certifikata stručnog usavršavanja.
  Pripadnik  Armije BiH u periodu 1992-1995.g. Za ispoljenu hrabrost, požrtvovanje i humanost u oslobodilačkoj borbi dobio je pohvalu komande Logističke baze 1. Korpusa Armije BiH.
  Tokom studija obavljao je funkcije predsjednika asocijacije studenata Mašinskog fakulteta i generalnog sekretara Unije studenata. Za rad i nesebično zalaganje Unija Studenata Univerziteta Sarajevo dodijelila mu je zahvalnicu.
  Od 2005.g predsjednik je MO SDA Mjedenica.

   
 • BARBARIĆ ZDRAVKO: VSS – prirodno matematički fakultet ( profesor )

  Rođen 1942. godine u Sarajevu. Još tokom studija počeo raditi u Oslobođenju – Sarajevska hronika i Unutrašnjo - politička hronika, da bi nakon toga kraće vrijeme proveo i na Radio Sarajevu. Nekoliko godina proveo je radeći kao profesor geografije u sarajevskim školama i okolnim mjestima (Kakanj, Kiseljak, Fojnica, Zavidovići). Početkom 1992. godine pristupa dobrovoljno u redove MUP-a, a od 1993. do 1995. godine pripadnik ARBiH. Nezaposlen. Član je SDA od 2004. godine. Stranci demokratske akcije  priključio se kako kaže iz prostog razloga što pripada ovome gradu i kako kaže raji , a njegova raja-dobri drugovi bez kojih i pored pomoći drugih teško da bi poslije rata preživio.

   
 • DURAKOVIĆ MAHIRA: VSS – Dip.pravnik

  Rođena 1964-g- u Sarajevu. Zaposlena kao obrtnik. Poznaje engleski i njemački jezik.
  U Armiji BiH provela period od 01.07. do 31.12.1992.g. Član MO SDA Bistrik.

   
 • MULAHASANOVIĆ BENJAMIN: SSS – Fizioterapeut
                                                 
  Rođen 1967.g. u Sarajevu. Znanje engleskog jezika. Student više medicinske škole. Zaposlen u KCUS-u. Pripadnik Armije BiH 1992-1995.g.- RVI. Član MO SDA Medrese I.

   
 • ZORLAK MUZAFER: SSS – Diplormirani učitelj , Apsolvent na FPN – odsjek žurnalistika i poslovno komuniciranje

  Rođen 1983.g. u Sarajevu. Posjeduje znanje engleskog jezika. Honorarno radi kao agent za odnose sa jevnošću. Generalni sekretar OO AM SDA Stari Grad.

   
 • SOFTIĆ AZRA:  VSS – Dipl. ecc

  Rođena 1979 godine u Sarajevu. Aktivno znanje engleskog jezika i pasivno njemačkog jezika. Radno iskustvo sticala u mikrokreditnoj organizaciji LOK, u SUR Vila Palma i Agenciji za unapređenje stranih investicija FIPA. Trenutno zaposlena u kompaniji ALFA INVEST.  Aktivan je član Asocijacije mladih SDA od 1999 godine do danas.

   
 • ĆENAN ALDIN: VŠS – Viša trenerska škola

  Rođen 1975. godine u Sarajevu. Zastupnik firme EXIT za BiH.  Vlasnik agencije „Liberty“. Istaknuti sportista (igrao fudbal za Sarajevo i Željezničar). Poznat po opštedruštvenim i humanitarnim aktivnostima. Član je Mjesnog odbora SDA Babića bašča od 2000. Član je SDA od 1996. godine.
  Od 2004.g. vijećnik u OV Stari Grad.

   
 • JOVANOVSKI GORAN: SSS – Srednja vojna škola

  Rođen 1966.g. u Kumanovu-Makedonija Pripadnik Armije BiH – RVI -70 %-penzioner.
  U 1. Slavnoj Viteškoj Brigadi obavljao dužnosti komandira diverzantskog voda i v.d. načelnika ARJ PVO. 

   
 • KOMARICA ALMA: SSS – Gimnazija

  Rođena 1963.g. u Sarajevu. Zaposlena u ABS banci. Poznaje engleski jezik. Član je MO SDA Bistrik. U periodu od 2000. do 2006. godine obavljala funkciju sekretara MO SDA Bistrik.